2e dag halve prijs
Haal- en brengservice vanuit Tiel

Algemene Voorwaarden

Stip Verhuur
 •  Teneinde problemen te voorkomen dient de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt
  dit te controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn dient de huurder direct telefonisch contact
  op te nemen met verhuurder.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade(s) welke gedurende de huurperiode aan het gehuurde object
  mocht worden toegebracht. Alle kosten vanwege vermissing, diefstal e.d. zijn voor rekening van de huurder.
 • Het afhalen en retourneren dient op afspraak, via telefoonnummer: 06 – 38 89 47 44 of 06 – 47 40 16 22.
 • Opblaasfiguren dienen op het afgesproken tijdstip terug gebracht te worden. Bij te laat terugbrengen van
  het opblaasfiguur brengt de verhuurder de daghuur in rekening.
 • Het huurcontract gaat in bij afhalen van het opblaasfiguur. De huurder dient het huurbedrag + borg bij
  afhalen in contant geld te voldoen.
 • Stip Verhuur rekent € 50,= borg, als aan de voorwaarden is voldaan ontvangt de huurder de borg retour bij
  afleveren van het gehuurde object. Bij schade en/of diefstal zal de schade worden verrekend met de reeds
  betaalde borg. Indien de borg niet afdoende is voor het voldoen van de veroorzaakte schade, zal het meerdere
  middels een factuur in rekening worden gebracht aan de huurder.
 • Stip Verhuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of persoonlijke ongevallen
  die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van het opblaasfiguur of het springkussen.
 • De huurder dient ten allen tijde te zorgen voor een 220V aansluiting met randaarde. Indien het object in de
  buitenlucht geplaatst wordt dient de huurder te zorgen voor een waterdicht verlengsnoer. Bij gebrek aan een
  waterdicht verlengsnoer kan Stip Verhuur hiervoor tegen vergoeding voor zorgen.
 • Huurder plaatst het opblaasfiguur niet op of nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken.
 • Huurder plaatst het opblaasfiguur niet naast of op plekken waar het figuur schade kan oplopen zoals bij
  struiken, hekwerk, dakgoten en bomen. Tevens wordt de huurder verzocht maatregelen te nemen om schade aan
  het opblaasfiguur te voorkomen. Bijvoorbeeld sneeuw/ storm/ vandalisme.
 • Huurder zorgt voor een schone ondergrond bij het opbouwen en afbreken van het opblaasfiguur.
 • Beschrijven en beplakken van het opblaasfiguur is ten strengste verboden.
 • De huurder heeft de plicht bij harde wind (=boven windkracht 5) het opblaasfiguur binnen te halen/ niet op
  te zetten.
 • Het is niet toegestaan het opblaasfiguur te verhuren aan derden.
 • Het gehuurde dient compleet schoon, droog en netjes ingepakt in dezelfde staat retour te worden gebracht.
 • Bijbehorende blower en haringen dient u apart van de transporttas te vervoeren.
 • Neem de bijgeleverde instructiekaart goed door alvorens u het opblaasfiguur opzet. Het opblaasfiguur dient
  volgens de gebruiksaanwijzing te worden opgezet.
 • Huurder dient zich bij het afhalen te legitimeren.
Heb je vragen?